Методический день

Вопрос

В школе работает библиотека. Должность сотрудника, работающего в ней, обозначена как «библиотекарь». Обязано ли учреждение предоставлять методический день педагога? Какими работами должен заниматься библиотекарь в этот день, и обязательно ли присутствие работника на рабочем месте в методический день?

Ответ

Библиотекарю методический день педагога не предоставляется.

Обоснование
Работодатель не обязан предоставлять методический день работникам. Кроме того, библиотекарь не ведет преподавательскую работу (ЕКС, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 30.03.2011 № 251н). Это означает, что методический день ему не может быть предоставлен.

Из рекомендации
Методический день: кому, для чего и как предусматривают

<…>Минобрнауки России лишь рекомендует предусматривать методический день для педагогических работников, которые ведут преподавательскую работу. То есть работодатель не обязан это делать.<…>

<…>Методический день педагога можно предусмотреть только тем работникам, которые ведут преподавательскую работу (п. 2.4 особенностей, утвержденных приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536). К ним относятся:

 • учитель;
 • преподаватель;
 • педагог дополнительного образования;
 • старший педагог дополнительного образования;
 • тренер-преподаватель;
 • старший тренер-преподаватель.

На это указывает пункт 2.1 особенностей, утвержденных приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536.<…>

<…>В методический день работник не обязан находиться в образовательной организации.<…>

<…>Работодатель предусматривает методический день педагогу, чтобы тот использовал его (п. 2.4 особенностей, утвержденных приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536):

 • для дополнительного профессионального образования;
 • для самообразования;
 • для подготовки к занятиям.<…>

<…>Нормативные правовые акты не предусматривают, в чем конкретно заключается самообразование и в какой области его необходимо получать. Также нет требований к подготовке к занятиям. Вместе с тем, если Правила трудового распорядка предусматривают такие дни, например, в целях самообразования, такое самообразование работник должен осуществлять применительно к своей должности.<…>

Вам доступна скидка 20% + 3 месяца в подарок.
Активировать

Саме тому в навчальних закладах повинні створюватись умови для творчого зростання, постійного підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня, удосконалення майстерності вчителя через проведення методичної роботи у школі.

Умови надання методичного дня

Права та обов’язки суб’єктів навчально-виховного процесу визначено законом України «Про освіту» та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964.

Відповідно до загального положення про надання методичного дня, учителі-предметники загальноосвітніх навчальних закладів на основі колективного договору мають право на отримання методичного дня. Він установлюється при умові обсягу навчального навантаження 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, не порушуючи навчального режиму школи та не створюючи перевантаження учнів.

Методичний день: вихідний чи вільний день?

Уміння займатися самоосвітою — це отримання багатогранної універсальної освіти, яка дозволяє адаптуватись у зміні соціально-економічних умов. Тому метою надання методичного дня є створення необхідних умов для підвищення педагогічної майстерності, удосконалення методичної підготовки вчителя.

Упродовж методичного дня вчитель займається самоосвітою, а саме:

 • вивченням законодавчих актів і нормативних документів з питань освіти й виховання;
 • тематичним плануванням;
 • оволодінням конкретними педагогічними технологіями, їх адаптацією до своїх умов;
 • вивченням передового педагогічного досвіду;
 • ознайомленням з новинками науково-педагогічної літератури;
 • розробкою методичних матеріалів зі свого предмета, а також позакласної роботи;
 • розробкою індивідуальних планів для учнів;
 • відвідуванням бібліотек;
 • роботою в методичному кабінеті.

Виходячи із вищевказаного, методичний день не є для вчителя додатковим вихідним днем.

Обов’язки вчителя-предметника в методичний день

 • бути присутнім або брати участь у роботі всіх громадських, раніше спланованих заходів у школі й поза нею;
 • при необхідності заміняти відсутніх учителів;
 • бути на чергуванні в навчальному закладі разом зі своїм класом.

Отже, адміністрація школи має право викликати вчителя на роботу, якщо в його методичний день проводяться раніше сплановані заходи у школі й поза нею, а вчитель не має права відмовитись від проведення замін, поставлених у його методичний день.

Контроль дотримання режиму методичного дня

Контроль дотримання режиму методичного дня здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи, а саме:

 • дає індивідуальні рекомендації вчителям із тем їх самоосвіти;
 • організовує та проводить методичні дні (тижні), теоретичні та практичні семінари;
 • допомагає у складанні індивідуальних програм самоосвіти;
 • організовує та проводить діагностику результатів роботи вчителів і підвищення їх майстерності.

Педагогічні працівники школи мають подати заступнику директора з навчально-виховної роботи приблизний план розробки методичних матеріалів (обговорених на засіданні методичного об’єднання кафедри).

О. Сокіл